Change and Challenge
 

Preface

by Lois Rita Helmbold

Ahmet Ergenç

A New Kind of Political Challenge: Micropolitics of Culture Jamming in Turkey

Altan Kar-Sevgi K. Güven

Ataerkil Erkeklik Örüntüleri DönüÅŸüyor mu? Genç Erkeklerin Erkeklik Algısı

Aydan Özsoy

Televizyon-Ä°zleyici Ä°liÅŸkisi: “BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar” ÖrneÄŸi

H. Aydan Silkü

KüreselleÅŸmenin Medya ile Kültür Üzerine Etkisi

Ayla OÄŸuz

Challenge For The Subversive Effects of Racial and Inter-Racial Sexual Encounters within Colonial Psychology in The Grass is Singing

Aynur Köse

Siyasetin ‘First Lady’leri’: 1980’lerden Günümüze Lider EÅŸlerinin Medyadaki Temsili

Aysun Kıran

The Vicious Triangle of Segregation – Consumption –Exclusion: The Rise of Pseudo Communities in The Post-1990’s

Bilgen SütçüoÄŸlu

Doğan Avcıoğlu Verses Nazim Hikmet: Two Alternative Narratives of Kemalist Modernization Articulated by The Turkish Left

Bircan Sıkık

Change and Challenge in The Hands of A Romanticist: Wordsworth’ Play with Heroism in “The Idiot Boy”

Burcu K. Erdem – Özge B. Sayılgan

Yeni Toplumsal Hareketler ve Siberaktivizm: AÄŸ Toplumunun Sibermekanda Direnme Biçimleri Üzerine Nitel Bir AraÅŸtırma

Camelia T. Sadehi –

Ebrahim Salimikouchi

Krappe’s Last Tape and The Technical Change

Canan B. AltınkaÅŸ – Evren AltınkaÅŸ

Isomorphisim as A Way of Cultural Change

Carlos Sanz Mingo

From The Otherworld to The Outer Space: Arthur Travels Across The Ages

ÇaÄŸla G. Yesevi

Towards Wendtian State: Change and Challenge in Turkish Foreign Policy

Dilek B. Sarıkaya

Changing Black History: The Challenge of Afro-Caribbean Cultural Identity Against Discrimination and Racism in Linton Kwesi Johnson’s Poetry

Dilek Ä°nan

Spatial Experiences: Defining Places/’Non-Places’ in David Greig’s Plays

Estella Antoaneta Ciobanu

Body Disruption, Onomastic Riddles, and The Challenge to Apollonian Identity and/as Rationality in Ovid’s Metamorphoses: The Story of Marsyas

Ewa Kębłowska-Ławniczak

Urban Drama and De/Reterritorialisation: The Question of Approach

Eylem Arslan

Reklam Mecralarındaki DeÄŸiÅŸimin Türkiye’deki Örnek Uygulamalar Üzerinden DeÄŸerlendirilmesi

Eylem ÇamuroÄŸlu ÇiÄŸ

Changing Perception of Public Sphere: Mersin Forum Shopping Mall Example

Filiz S. Özdil – Bilge Narin

Sosyal Paylaşımın TecimselleÅŸtirilmesi BaÄŸlamında Ä°nternet Reklamcılığı: EkÅŸi Sözlük ÖrneÄŸi

Hakan Erkiliç – Recep Ünal

Ana Akın Medyaya Karşı Radikal Bir Meydan Okuma Olarak Mobil HaberciliÄŸin Medya Ekolojisini DönüÅŸtürmesi

Hüseyin Çelik

Yeni Medya Ortamında Görsel Kültürün YukseliÅŸi: Ä°nternet HaberciliÄŸinde Sanal OluÅŸumlar ve Sanal Fırsatlar

Ingy Aboelazm

Caribbeanizing Tiso de Molina’s El Burlador De Sevilla: A Bakhtinian Approach to Derek Walcott’s The Joker of Seville

Ionuţ Miloi

Literary Symbiosis: Towards a Poetics of Rewriting

Klára Kolinská

“Where Memories Lie:” The Geography of Memory in Anne Michael’s Novel The Winter Vault

Mikahil Pushkin

How Do Online Communication Technologies Shape Contemporary Generation of Digital Age?

Mukadder Çakır

KüreselleÅŸmenin Meydan Okuyucu NiteliÄŸine Çocuk Medyasından Bir Örnek: Sünger Bob’la Kutsanan Fast Food Kültürü ve Çalışma EtiÄŸi

Mustafa Yılmaz

70’lerden 80’lere DeÄŸiÅŸen Siyasal Söylem: Toplumcu Anlayıştan BireyciliÄŸe

Nilay B. Yurdakul – Müjde K. Dinçer – Bahar Özkoç

Change of Mobile Marketing: Effects of 3g On Mobile Marketing

Otilia Pacea

Language @ The Speed of Thought: A Genre Analysis of Microblogs

Özge UÄŸurlu – Engin Tire

Postmodern YaÅŸamda Ä°nsan-DoÄŸa Ä°liÅŸkisi: Sanal Çiftlik “Farmville” ÖrneÄŸi

Paulette Dellios

Spectral Analysis: The ‘Ghost Town’ of Kayakoy, turkey

Regine Rosenthal

Gendered Post/Colonial Caribbean Identities: The Challenge of Historical Transformation in Novels by Rhys, Allfrey and Kincaid

Notes on Contributors

 

Edited by:

Atilla Silkü


Murat Erdem


Lois R. Helmbold

Esra S. Öztarhan

Cover Design by:

Tan Bodur

Published by:

Ege University Press
0 232 388 10 22
Mail...

ISBN:

978-975-483-947-0

 

Back to Top