Change and Challenge
 

Preface

by Lois Rita Helmbold

Ahmet Ergenç

A New Kind of Political Challenge: Micropolitics of Culture Jamming in Turkey

Altan Kar-Sevgi K. Güven

Ataerkil Erkeklik Örüntüleri Dönüşüyor mu? Genç Erkeklerin Erkeklik Algısı

Aydan Özsoy

Televizyon-İzleyici İlişkisi: “BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar” Örneği

H. Aydan Silkü

Küreselleşmenin Medya ile Kültür Üzerine Etkisi

Ayla Oğuz

Challenge For The Subversive Effects of Racial and Inter-Racial Sexual Encounters within Colonial Psychology in The Grass is Singing

Aynur Köse

Siyasetin ‘First Lady’leri’: 1980’lerden Günümüze Lider Eşlerinin Medyadaki Temsili

Aysun Kıran

The Vicious Triangle of Segregation – Consumption –Exclusion: The Rise of Pseudo Communities in The Post-1990’s

Bilgen Sütçüoğlu

Doğan Avcıoğlu Verses Nazim Hikmet: Two Alternative Narratives of Kemalist Modernization Articulated by The Turkish Left

Bircan Sıkık

Change and Challenge in The Hands of A Romanticist: Wordsworth’ Play with Heroism in “The Idiot Boy”

Burcu K. Erdem – Özge B. Sayılgan

Yeni Toplumsal Hareketler ve Siberaktivizm: Ağ Toplumunun Sibermekanda Direnme Biçimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Camelia T. Sadehi –

Ebrahim Salimikouchi

Krappe’s Last Tape and The Technical Change

Canan B. Altınkaş – Evren Altınkaş

Isomorphisim as A Way of Cultural Change

Carlos Sanz Mingo

From The Otherworld to The Outer Space: Arthur Travels Across The Ages

Çağla G. Yesevi

Towards Wendtian State: Change and Challenge in Turkish Foreign Policy

Dilek B. Sarıkaya

Changing Black History: The Challenge of Afro-Caribbean Cultural Identity Against Discrimination and Racism in Linton Kwesi Johnson’s Poetry

Dilek İnan

Spatial Experiences: Defining Places/’Non-Places’ in David Greig’s Plays

Estella Antoaneta Ciobanu

Body Disruption, Onomastic Riddles, and The Challenge to Apollonian Identity and/as Rationality in Ovid’s Metamorphoses: The Story of Marsyas

Ewa Kębłowska-Ławniczak

Urban Drama and De/Reterritorialisation: The Question of Approach

Eylem Arslan

Reklam Mecralarındaki Değişimin Türkiye’deki Örnek Uygulamalar Üzerinden Değerlendirilmesi

Eylem Çamuroğlu Çiğ

Changing Perception of Public Sphere: Mersin Forum Shopping Mall Example

Filiz S. Özdil – Bilge Narin

Sosyal Paylaşımın Tecimselleştirilmesi Bağlamında İnternet Reklamcılığı: Ekşi Sözlük Örneği

Hakan Erkiliç – Recep Ünal

Ana Akın Medyaya Karşı Radikal Bir Meydan Okuma Olarak Mobil Haberciliğin Medya Ekolojisini Dönüştürmesi

Hüseyin Çelik

Yeni Medya Ortamında Görsel Kültürün Yukselişi: İnternet Haberciliğinde Sanal Oluşumlar ve Sanal Fırsatlar

Ingy Aboelazm

Caribbeanizing Tiso de Molina’s El Burlador De Sevilla: A Bakhtinian Approach to Derek Walcott’s The Joker of Seville

Ionuţ Miloi

Literary Symbiosis: Towards a Poetics of Rewriting

Klára Kolinská

“Where Memories Lie:” The Geography of Memory in Anne Michael’s Novel The Winter Vault

Mikahil Pushkin

How Do Online Communication Technologies Shape Contemporary Generation of Digital Age?

Mukadder Çakır

Küreselleşmenin Meydan Okuyucu Niteliğine Çocuk Medyasından Bir Örnek: Sünger Bob’la Kutsanan Fast Food Kültürü ve Çalışma Etiği

Mustafa Yılmaz

70’lerden 80’lere Değişen Siyasal Söylem: Toplumcu Anlayıştan Bireyciliğe

Nilay B. Yurdakul – Müjde K. Dinçer – Bahar Özkoç

Change of Mobile Marketing: Effects of 3g On Mobile Marketing

Otilia Pacea

Language @ The Speed of Thought: A Genre Analysis of Microblogs

Özge Uğurlu – Engin Tire

Postmodern Yaşamda İnsan-Doğa İlişkisi: Sanal Çiftlik “Farmville” Örneği

Paulette Dellios

Spectral Analysis: The ‘Ghost Town’ of Kayakoy, turkey

Regine Rosenthal

Gendered Post/Colonial Caribbean Identities: The Challenge of Historical Transformation in Novels by Rhys, Allfrey and Kincaid

Notes on Contributors

 

Edited by:

Atilla Silkü


Murat Erdem


Lois R. Helmbold

Esra S. Öztarhan

Cover Design by:

Tan Bodur

Published by:

Ege University Press
0 232 388 10 22
Mail...

ISBN:

978-975-483-947-0

 

Back to Top